: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

خیزش توده‌ای در چهارشنبه سوری، رژیم را به وحشت انداخته است

با وجود آن که هنوز چند هفته به چهارشنبۀ آخرِ سال باقی مانده است، اما سران رژیم و فرماندهانِ نظامی آن را، از هم اکنون ترس و وحشت برداشته است. آنان در عین آن که خود را برای سرکوب و کشتارِ مردم در روز چهارشنبه سوری آماده می‌کنند، در همان حال پی درپی به مردم هُشدار می‌دهند و اظهارات تهدید آمیز و شدیدالحن خود، سعی می‌کنند در دل توده‌های مردم و جوانان ترس و وحشت ایجاد نمایند، تا نهایتاً آن‌ها را از شرکت در مراسم چهارشنبه سوری، و استفاده از این مراسم برای ابراز مخالفت خود با رژیم جمهوری اسلامی، منصرف سازند.

احمد رضا رادان جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی و یکی از عاملان و قاتلان زندیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک، در رابطه با روز چهارشنبه سوری می‌گوید: “با هر کسی که در روز چهارشنبه سوری فضای نا امنی ایجاد کند، یا از مواد محترقه خطرناک استفاده و ایجاد راه‌بندان نماید، به شدت برخورد خواهد شد و افراد بازداشت شده نیز تا پایان تعطیلات نوروز، در بازداشتگاه بسر خواهند برد”.

یک مقام سپاه پاسداران به نام حسین سلامی که جانشین فرماندۀ کل سپاه پاسداران است، چندی پیش گفته بود که: “در ۲۲ بهمن، تمامی خس و خاشاک، از مسیر انقلاب برداشته شد”. احمد خاتمی امام جمعه تهران که خطبه‌های نمار جمعه وی، مانند احمد جنتی، سراسر عربده کشی علیه آزادیخواهان و محالفان، و درخواست کشتار و اعدام جوانان است، در نماز جمعۀ ۳۰ بهمن، ۲۲ بهمن را فتح‌الفتوح و مشت محکمی بر دهان مخالفان خواند. از این‌ها مُهم‌تر، خامنه‌ای، رهبر و شخص اول حکومت اسلامی نیز ۲۲ بهمن را حماسه و معجزه‌ای بس عظیم و الهی خواند که حُجّت را بر همگان تمام کرده است!

اما هنوز گفتن این فتح‌الفتوح‌ها، حماسه‌ها و حُجّت تمام کردن‌ها، و این اظهاراتی که ظاهراً باید اقتدار و اعتماد به نفس رژیم و جناح مسلط آن را بازتاب می‌دادند، تمام نشده بود که هشدارهای پی درپی فرماندهان رژیم شروع شد. بعد از رادان جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی و همدست سعید مرتضوی در جنایات کهریزک، حسین ساجدی‌نیا، فرمانده جدید نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: “افرادی که در چهارشنبۀ آخر سال قانون شکنی کنند و دستگیر شوند، تا پایان نوروز در بازداشت خواهند ماند”!

احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز با اشاره و تأکید بر این که، کسانی که فکر می‌کنند توطئه تمام شده است، تنها در توهم بسر می‌برند، می‌گوید: ” چهارشنبۀ آخرِ سال را داریم و باید قاطعانه از حوادث آن روز جلوگیری شود!” این فرماندۀ ارشد نظامی، در عین آن که به سران رژیم و همقطارانِ خود هشدار می‌دهد که موضوع اعتراضات توده‌ای و تظاهرات خیابانی هنوز پایان نیافته است و نبایستی دچار توهم و خوش خیالی شد، در عین حال به منظور ارعاب جوانان و معترضین چنین ادعا کرد که تمام فعالیت‌های مخالفین در تحت کنترل رژیم قرار دارد. او می‌گوید: “فعالیت تمام کسانی که عکس و خبر و گزارش و فیلم تهیه می‌کنند، و یا اقدام به شعارنویسی می‌کنند، تحت کنترل قرار دارد و همۀ این فعالیت‌ها به حساب آن‌ها نوشته شده است!” فرماندۀ نیروی انتظامی، پس از این ادعای توخالی به منظور قدرت نمائی و برای ترساندن جوانان مبارز و مخالفین، در نهایت هم علناً تهدید کرد که “با هر کس که بخواهد روز چهارشنبه سوری به خیابان برود و ایجاد راه‌بندان کند، با شدت برخورد خواهد شد.”

این نقل قول‌ها و خط و نشان کشیدنِ سران و فرماندهان نیروهای مسلح رژیم، به خوبی نشان می‌دهند که برآمدهای توده‌ای به کابوسی برای رژیم تبدیل شده است و ژست‌های خامنه‌ای پس از ۲۲ بهمن، برای آن که حکومت اسلامی و دستگاه‌های سرکوب آن را در برابر مردم، مقتدر و با ثبات جلوه دهد، یک ژست تصنّعی بیشتر نبوده است!

خامنه‌ای که تمام هنرش این بوده که با سازمان‌دهی نیروهای مسلح، بسیجی‌ها، لومپن‌ها، و مزدوران و جیره خواران رنگارنگ خود و کشاندنِ آن‌ها از اقصا نقاط کشور به تهران، چند خیابان و میدان را به اشغال خود درآورد می‌گوید؛ ۲۲ بهمن معجزه‌ای الهی بود و حجت را بر همه تمام کرد! وی، مثل این که یادش رفته بود که، ۵۰ روز قبل از آن نیز، معجزۀ دیگری با دست خدا رخ داده بود و تظاهرات باسمه‌ای جیره خواران رژیم و طرفدارانِ ساندیس و ساندویچ، یک بار دیگر هم در ۹ دی ماه حُجّت را بر همگان تمام کرده بودند!

دار و دستۀ خامنه‌ای به رغم این که پی درپی معجزه آفرینی می‌کنند و هر روز مُشت محکمی بر دهانِ مخالفین می‌کوبند، اما باز هم نمی‌توانند رعشۀ مرگی را که اعتراضات خیابانی و قیام توده‌ای بر اندام پوسیدۀ رژیم افکنده است، پنهان کنند. به راستی اگر تمام خس و خاشاک مسیر انقلابتان را کنار زده‌اید، اگر پشت سرهم  حماسه آفریده، فتح‌الفتوح و پی درپی معجزه کرده‌اید، دیگر این‌همه ترس و وحشت از روز چهارشنبه سوری برای چیست؟

واقعیت آن است که این عربده کشی‌ها، ظاهرنمائی‌ها و سروصداها، نه تب و تاب درونی رژیم را آرام می‌کند و نه حتا ذره‌ای از عُمقِ وحشتِ مرگباری که تمام دستگاه حکومتی و سران آن را فراگرفته است، می‌کاهد. دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم، مطابق معمول بازهم بر شیپور ارعاب و تهدید و کشتار و سرکوب می‌دَمَد.

مردم معترض و به جان آمده اما، مرعوب تهدیدات سران نظامی و وحشیگری‌های رژیم نخواهند. تاکتیکِ اشغال تهران توسط مزدوران رژیم نیز، همیشه قابل تکرار نیست و کارساز نخواهد بود. رژیم جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود هر روز و به هر مناسبتی، تمام مزدوران خود را از سراسر کشور به تهران منتقل کند. حتا ولو آن که قادر به چنین کاری هم باشد و برخی از خیابان‌ها و میادین شهر تهران را اشغال کند و مردم، همانطور که در روز ۲۲ بهمن نیز نشان دادند،  تظاهرات خیابانی را به میادین و خیابان‌های دیگری خواهند کشاند. ثانیاً با کشاندن نیروهای سرکوب و مزدور از شهرستان‌های دور افتاده به تهران، قدرت سرکوب رژیم در شهرستان‌ها به شدت تضعیف خواهد شد. از این رو، در شهرستان‌ها نیز تظاهرات خیابانی و اعتراضات توده‌ای، آنطور که در روز ۲۲ بهمن نیز شاهد آن بودیم، گسترش بیشتری خواهد یافت.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر این باور است که با نقل و انتقال و یا افزودن بر شمار نیروهای سرکوب خود، می‌تواند جنبش انقلابی توده‌های مردم ایران را منکوب کند. میلیاردها تومان از دسترنج کارگران و زحمتکشان را، به نیروهای مسلح خود اختصاص اختصاص می‌هد، هر روز در میان نیروهای بسیجی و مزدوران  لباس شخصی پول تزریق می‌کند، نیروها و افراد جدیدی را به استخدام در می‌آورد، اما بازهم نمی‌تواند جنبش اعتراضی و انقلابی توده‌های مردم را خاموش سازد. سردار حسین همدانی فرماندۀ سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، در گفتگو با فارس، از ضرورت دو برابر شدن پایگاه‌های بسیج سخن می‌گوید. او می‌گوید: “در مناطق شمال و غرب تهران پایگاه‌های بسیج کمتری داریم، چون مساجد کمتر است، بنابراین در این مناطق باید مساجد و حسینیه‌های جدیدی احداث شود و به پایگاه‌ بسیج تبدیل گردد.” نام برده در ادامۀ سخنان خود می‌گوید، “بر اساس تدبیر مقام رهبری، بسیج باید فراگیر شود” و در نتیجه، “۳۰۰ هزار پایگاه بسیج موجود در تهران، باید به ۶۰۰ هزار پایگاه برسد”!

تمامی این تلاش‌ها و اعترافاتِ فرماندهان نیروهای مسلح و نیروی بسیج، نشان دهندۀ چیز دیگری، جز هراس و وحشت رژیم از اعتراضات و برآمدهای توده‌ای و ناتوانی آن برای مقابله با خیزش‌های انقلابی توده مردم نیست!

جوانان و مردم معترضی که اکنون بیش از ۸ ماه است به هر مناسبت و بهانه‌ای و با استفاده از هر موقعیتی به خیابان می‌ریزند و تنّفر خود را از رژیم، و خواست سرنگونی جمهوری اسلامی را با شعارهائی چون، مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر خامنه‌ای و اصل ولایت فقیه، فریاد می‌زنند، در حال حاضر نیز دارند خود را برای مصاف و رو در روئی با رژیم، در روز چهارشنبه سوری آماده می‌کنند. مبارزات و نبرد رو در روی مردم زحمتکش و به جان آمده، با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، قطعاً به اعتراضات مردم در روز چهارشنبه سوری محدود و خلاصه نخواهد شد و در سایر روزها و به مناسبت‌های دیگر و تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

زمانی که اعتراضات کارگری اوج بیشتری بگیرد و به اعتصاب عمومی سیاسی سراسری و قیام مسلحانه توده‌ای فرابروید، آن روز، روز تشییع جنازۀ جمهوری اسلامی نیز فرا رسیده است. رژیم جمهوری اسلامی، هرچند سفاک‌تر، بیرحم‌تر و خیانت‌کارتر از رژیم شاه است و در برابر طوفان مبارزات توده‌ها، تا آخرین لحظات مقاومت خواهد کرد، اما بطور قطع سرنوشتی جز سرنوشت رژیم شاه ندارد و نخواهد داشت.

برگرفته از رادیو دمکراسی شورایی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: