: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

بایگانی‌های ماهانه: مارس 2010

پاسخ منفی مجلس به احمدی‌نژاد، نمود دیگری از تشدید بحران سیاسی

پس از مدت‌ها نزاع و اختلاف دولت احمدی‌نژاد با مجلس بر سر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سرانجام در اواخر سال گذشته این طرح به تصویب مجلس رسید. مصوبه مجلس اما همه آن چیزی نبود که احمدی‌نژاد می‌خواست. احمدی‌نژاد تأکید داشت که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با سقف درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود. اما از آنجا که اجرای این طرح موجب جهش ناگهانی نرخ تورم می‌شود و عواقب وخیم اقتصادی را در پی دارد، مجلس سعی کرده است از وارد آمدن یک شوک بزرگ و ناگهانی به جامعه جلوگیری به عمل آورد. از همین رو و برای جلوگیری از عواقب غیر قابل پیش‌بینی این طرح که از جمله می‌تواند برانگیزننده شورش‌های عظیم توده‌ای شود و موجودیت تمام نظام را به خطر اندازد با طرح احمدی‌نژاد بطور کامل موافقت نکرده است و در برابر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به نحوی که مورد نظر احمدی‌نژاد بوده است مقاومت نموده و با دولت وارد منازعه شده است.

هر کسی این را می‌داند که مجلس ارتجاع نیز اساساً مخالفتی با برنامه‌های دولت، از جمله آزادسازی کامل قیمت‌ها که نام مستعار آن هدفمند سازی یارانه‌هاست ندارد. هیچ‌یک از جناح‌های حکومتی و حتا اصلاح طلبان و رقبای جناح مسلط حکومتی نیز با این سیاست دولت احمدی نژاد مخالفتی ندارند، چه رسد به مجلس که اکثریت آن با جناح اصول‌گرا است. باهنر، نایب رئیس مجلس و یکی از سران اصول‌گرای مجلس در این مورد می‌گوید: “همه معتقدند باید این قانون اجرا شود حتا دولت گذشته هم معتقدند این قانون باید اجرا شود، بنابراین تا این جا هیچ اختلافی نیست. آنچه که جای اختلاف است سرعت و فشار اجرائی این قانون است.” همانطور که می‌بینیم هیچ اختلافی بر سر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یا به عبارت درست‌تر آزادسازی کامل قیمت‌ها وجود ندارد. همۀ دار و دسته‌های حکومتی برای عملی ساختن این قانون و حذف سوبسید‌ها و آزاد سازی کامل قیمت‌ها با هم موافق و هم نظرند، چیزی که هست مجلس خواهان آن است که این آزاد سازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها، تدریجاً به مرحله اجرا گذاشته شود، تا از وارد شدن یک شوک بزرگ به جامعه جلوگیری شود.

نزاع و کشمکش احمدی‌نژاد و مجلس بر سر این مسأله در اسفند ماه بالا گرفت. اختلاف و نزاع البته تنها بر سر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نبود، بودجه سال ۸۹ نیز که مستقیماً با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ارتباط پیدا می‌کند یکی دیگر از موارد اختلاف دولت و مجلس بوده است.

احمدی نژاد که از فضای مخالفت در مجلس با قانون هدفمند کردن یارنه‌ها مطلع بود، پیش از تصویب آن و برای تصویب آن دست به دامان خامنه‌ای شد. گفته شد که رئیس جمهور در نامه‌ای به خامنه‌ای از دست مجلس شکایت برد و کمی بعد از آن، لاریجانی رئیس مجلس به حضور خامنه‌ای شتافت. این که در دیدار رئیس مجلس با خامنه‌ای چه سخنانی رد و بدل شد، هرگز علنی نشد، پس از این دیدار اما این شایعه قوت گرفت که خامنه‌ای به مجلس توصیه کرده است که با دولت احمدی‌نژاد کنار بیاید. این که دقیقاً خامنه‌ای چه توصیه‌ای به رئیس مجلس کرد این هم معلوم نیست، اما آنچه که از این گفتگو علنی شد این بود که “مجلس فرصت بدهد که احمدی‌نژاد حرف‌های خود را پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کند.”

اما این توصیۀ خامنه‌ای به مجلس نیز چیزی را تغییر نمی‌داد و تغییر نداد. احمدی نژاد حرف‌های خود را در مجلس زد. مجلس هم سه بار در مورد قانون مورد نظر احمدی نژاد رای گیری کرد، اما پیشنهاد دولت رای نیاورد. مجلس تنها با ۲۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد و در عین حال تأکید و تصویب نمود که این قانون باید به تدریج و نه در ظرف سه سال که مورد نظر دولت بود، بلکه در ظرف پنج سال به مرحله اجرا گذاشته شود.

احمدی‌نژاد که طرفدار شوک بزرگ بود به شدت از دست مجلس برآشفت. از آن پس احمدی‌نژاد درهر جمع و به هر مناسبتی که صحبت کرد، ضمن استهزاء برخی از نمایندگان مجلس از مانع تراشی‌های مجلس به شکوه پرداخت. وی که در شهر قم صحبت می‌کرد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “در جلوی ما مانع نگذارید، مگر می‌شود ما را با ۵ وزنۀ ۲۰۰ کیلویی به استخر بیاندازید، هم خود را نجات دهیم و هم دیگران را؟ این نشدنی‌ست!” احمدی نژاد سرانجام وقتی که دید خامنه‌ای حاضر نمی‌شود ریسک کند و صریحاً از نظر و طرح دولت حمایت نماید و یا با صدور یک حکم حکومتی مجلس را به تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، – آن طور که مورد نظر دولت است- موظف سازد، عوام فریبی پیشه کرد و داستان رفراندم و همه‌پرسی را به میان کشید. وی تصور می‌کرد که با طرح این مساله و برخی سخنان عامیانه و عوام فریبانه می‌تواند توجه و حمایت مردم را جلب کند و یا لااقل از این طریق به مجلس فشار وارد کند. احمدی‌نژاد در مورد مصوبۀ مجلس گفت: “از نظر ما ۴۰ هزار میلیارد تومان حداقل مبلغی بود که برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد داده بودیم، اما مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد.” وی در ادامه سخنان خود گفت: “اگر با ۲۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها اجرا شود، به هر نفر ماهانه فقط ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان می‌رسد، اما اگر۴۰ هزار میلیارد تومان به تصویب می‌رسید، ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به هر نفر تعلق می‌گرفت”!

احمدی‌نژاد که در یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی مسأله همه‌پرسی برای اجرا یا عدم اجرای مصوبه مجلس را مطرح کرده بود، چنین گفته بود که باید از مردم بپرسیم که قانونی را که مجلس تصویب کرده است می‌خواهند اجرا شود یا نه؟ احمدی‌نژاد که همه تلاش خود را بکار بسته بود تا با یک شوک بزرگ سیاست آزادسازی کامل قیمت‌ها را در کوتاه مدت عملی سازد، اکنون که با مانع برخورد کرده بود، برای تحت فشار قرار دادن مجلس ظاهراً می‌خواست به مردم متوسل شود!

احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی هر چند نگفت که آن ۱۵ هزار تومان و یا ۳۰ هزار تومان، پس از آزادسازی کامل قیمت‌ها و یا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به چه کسانی داده خواهد شد و برای چه مدتی داده خواهد شد! او همچنین نگفت که در ازای این پول‌های نسیه، دست به نقد چقدر مردم را سرکیسه خواهد کرد و چند برابر آن را از مردم خواهد گرفت! اما گفت که دولت مصوبۀ مجلس را اجرا نخواهد کرد. احمدی‌نژاد که بر این باورست که یک بار برای همیشه باید آزادسازی کامل قیمت‌ها را به اجرا گذاشت و سوبسیدها را نیز به کلی قطع کرد می‌گوید: “هر بار با افزایش قیمت‌ها، شوک وارد می‌شود و ما تا تعداد شوک‌ها را کمتر نکنیم نفعی برای مردم حاصل نمی‌شود.”

بدین ترتیب احمدی‌نژاد نیز اعتراف می‌کند که اصولاً حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، یکی از نتایج مستقیم‌اش، افزایش شدید قیمت‌ها و وارد شدن شوک بر جامعه است. از همین رو طرفدار آن است که به جای آنکه برنامۀ آزادسازی کامل قیمت‌ها طی چند مرحله به اجرا گذاشته شود و چند بار در جامعه شوک ایجاد شود، باید یک بار آن را به طور کامل به مرحله اجرا گذاشت و غائله را فیصله داد!

احمدی‌نژاد بنابراین جانبدار وارد کردن یک شوک بزرگ به جامعه است!

مجلس اما، که عواقب آن را می‌داند و از خطرات آن برای کل نظام غافل نیست، کماکان با آن مخالفت می‌کند و به احمدی‌نژاد پاسخ منفی می‌دهد! با این همه هنوز چند ساعتی از گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد در مورد کنار گذاشتن مصوبه مجلس و مطرح کردن همه‌پرسی نگذشته بود که برخی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای، متذکر شدند که دولت موظف به اجرای قانون مصوب مجلس است.

باهنر نایب رئیس مجلس نیز گفت عدم اجرای قانون تخلف است! در همین حال که اختلافات مجلس و دولت بالا می‌گرفت، یکی از نمایندگان طرفدار احمدی‌نژاد در مجلس گفت: دولت باید لایحه اصلاح بودجه و یا لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس بدهد تا مجلس در مورد آن مجدداً تصمیم بگیرد!

اما لاریجانی رئیس مجلس فوراً در این رابطه موضع گرفت و گفت: “قانون عوض نمی‌شود”! بدین ترتیب، اختلاف و نزاع میان مجلس و دولت باز هم تشدید گردید، دوباره باید به رهبر حکومت اسلامی متوسل می‌شدند. اما خامنه‌ای هم حرف تازه‌ای نداشت بگوید جز این که، قوه مقننه و مجریه را به همدلی و همکاری دعوت کند و بگوید که: “مجلس قانون‌گذار به دولت کمک کند و دولت باید به آنچه که مراحل قانونی را گذرانده است عمل نماید”!

بدین ترتیب در برابر احمدی‌نژاد که این همه مورد علاقه رهبر حکومت اسلامی بوده است راه دیگری باقی نمانده است جز آن که به مصوبه مجلس عمل کند. یعنی به جای آن که به یکباره و با شتاب زیاد مردم زحمتکش را به قعر گرسنگی و فقر و بدبختی فزون‌تر از آن چیزی که تاکنون با آن روبرو بوده‌اند سوق دهد، این هدف شوم را به تدریج و آرام آرام و آنطور که مجلس ارتجاع می‌خواهد با شتاب کمتری انجام دهد که موجب بروز و برآمد اعتراضات سهمگین توده‌ای نشود!

پاسخ منفی مجلس به احمدی‌نژاد در عین حال به معنای آن است که سیاست اقتصادی دولت در اجرا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و حتا بخشی از درآمدهای بودجه نیز که بر پایه حذف سوبسیدها و ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از این محل تنظیم شده است متحقق نخواهد شد.

اکنون وضعیت احمدی‌نژاد و دولت وی تقریباً به همان نحوی است که خودش آن را تصویر کرده است. اکنون پنج وزنه ۲۰۰ کیلویی بر پای دولت بسته شده است و دولت باید به درون استخر بپرد! در این پرش دولت نه قادر است خود را از وضعیت بحرانی کنونی نجات دهد و بطریق اولی نه کل رژیم را!

بحران عمیق سیاسی و اقتصادی که رژیم جمهوری اسامی با آن روبروست هر روز عمیق‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی از همه سو تحت فشارهای ناشی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد. اختلاف مجلس و دولت و پاسخ منفی مجلس به احمدی‌نژاد نیز، نمود دیگری از تشدید بحران سیاسی‌ست. هیچ راهی برای برون رفت رژیم از بحران‌های سیاسی و اقتصادی باقی نمانده است.

این رژیم رفتنی‌ست و باید برود.

http://96.0.74.49/?p=12689

Advertisements

موزیک – سرود ایران من

سرود ایران من 

بعد از آن، مـرداد گـران، خشم تو خفته در خاکستر تابستان ، ای میـهن‌ام ای، ایــران من، ای میــهن ای، زنــــدان مـــــن ، می‌درخشـد شعلـه‌ی آفتـاب ، روی طـــوفــان سـرخ انقـلاب ، چون فدائی با خشم  و خون به پیش ، از دل آهن و دود و شخم خویش ….

شبکه پولشویی سپاه پاسداران با درآمد فروش مواد مخدر

العربیه: تحقیقات قضایی برای شناسایی شبکه پولشویی سپاه پاسداران در بحرین آغاز شد. این شبکه به پولشویی با درآمد فروش مواد مخدر متهم است.

تحقیقات قضائی برای شناسائی یک شبکه پول شویی دربحرین وکویت که گفته می شود زیر نظر سپاه پاسداران به هدف دور زن تحریم های مالی علیه ایران در برخی کشورهای منطقه فعالیت می کرد آغاز شده است.

براساس گزارش منابع مطبوعاتی دربحرین این شبکه از راه فروش مواد مخدر در آذربایجان وکلمبیا در برخی کشورهای منطقه به شکل مخفی به فعالیت می پرداخت.

گزارش های اولیه از این شبکه اولین بار پس از احضار یکی از وزیران بحرینی منتشر شده است و کویت نیز یک متهم زن را که نام او در تحقیق با وزیربحرینی آمده بود بازداشت کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه بحرینی “الاوسط ” که روز دوشنبه ۲۲ مارس منتشر شده است دستگاه امنیتی بحرین پس از کنترل فعالیت منصوربن رجب از وزیران دولت این کشور که در صدد انتقال ۱۵ ملیون دیناربحرینی به خارج بود شبکه پولشویی مذکوررا کشف کرد.

وزارت کشوربحرین روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرده بود که یکی از متهمان به پول شویی در داخل و خارج از کشور بازداشت شده است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به العربیه نت گفته است: “مقامات عالی بحرین می خواهند این موضوع را تا آشکار شدن همه سرنخ ها ادامه دهند.”

منصور بن رجب یکشنبه گذشته در جلسه کابینه بحرین حضورنیافت، او روز پنجشنبه گذشته برای انجام تحقیق به دستگاه قضایی فراخوانده شده بود. گمان می رود دولت درصدد سلب همه اختیارات وی تا پایان تحقیق است.

منبع آگاه گزارش هایی که در روزنامه های بحرینی مبنی بر کشف تعدادی عکس از مناطق نظامی بحرین برای ارسال به ایران بوسیله یک USB الکترونیکی منتشر شده را تایید کرد اما از پاسخ به سوالی در مورد اهمیت این عکس ها و رابطه آن با احضار وزیر بحرینی خودداری کرد.

درهمین حال روزنامه “البلاد” چاپ بحرین اعلام کرده است یک شهروند سودانی و دو شهروند بحرینی به اتهام دست داشتن در تهیه این عکس ها بازداشت شده اند.

http://96.0.74.49/?p=12621

عید نوروز و انسان‌هایی که با دست خالی از بازار بازگشتند

بهار فرارسید و فردا سالی نو آغاز می‌گردد. مردم ایران همواره فرا رسیدن بهار را به نشانه پیروزی زندگی و نشاط طبیعت بر انجماد، سکون و سردی زمستان، پیروزی نو بر کهنه، با امید به زندگی بهتر جشن می‌گیرند. در آخرین هفته سال جنب و جوش ویژه‌ای در همه جا موج می‌زند. در خانه، کوچه و خیابان، در هر محل کار و زندگی صحبت از عید است و فرا رسیدن سالی نو. در هفته‌ای که گذشت، مردم ایران در تدارک برگزاری مراسم عید سال نو بودند. عید نوروز، اما برای مردم ایران، به یک‌سان شادی‌آفرین نیست. در کشوری که اکثریت بزرگ مردم زیر خط فقر به سر می‌برند، عید نوروز همراه با نگرانی و فشارهای مادی و فکری به انبوه بزرگ خانواده‌های کارگر و زحمتکش است که قادر نیستند از پس هزینه‌های عید برآیند، دستمزد و حقوقی که این مردم زحمتکش در هر ماه دریافت می‌کنند، پاسخ‌گوی حتا زندگی روزمره آن‌ها نیست. بهای کالاها مدام در حال افزایش است و در این هفته‌ی آخر سال، همه چیز گران‌تر از روزها، ماه‌ها و سال‌های قبل. سال نو است و فرزندان خانواده‌های زحمتکش، لباس و کفش نو می‌خواهند. این حداقل آن چیزی‌ست که آن‌ها در هر سال از پدر و مادر خود طلب می‌کنند. اما میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکارند و آه در بساط ندارند، میلیون‌ها تن از مردم ایران با حداقل دستمزد ۲۶۰ هزار تومانی در هر ماه زندگی می‌کنند و میلیون‌ها کارگر، درآمدشان در هر ماه از ۵۰۰ هزار تومان نیز تجاوز نمی‌کند. صدها هزار کارگرِ حتا کارخانه‌های بزرگ، ماه‌هاست که دستمزد و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند. این خانواده‌های کارگر و زحمتکش چگونه می‌توانند برای فرزندان خود یک دست کفش و لباس نو به عنوان عیدی سال نو خریداری کنند؟ بسیارند خانواده‌های زحمتکشی در این هفته به بازار رفتند و با دست خالی بازگشتند. میلیون‌ها تن از مردم ایران حتا قادر به نو کردن لباس فرزندان‌شان در سال نو نیستند. برای این مردم زحمتکش، عید به جای آن که شادی‌آفرین باشد، همه سال غم و غصه به بار می‌آورد و در طول تمام این دوران حاکمیت ننگین حکومت اسلامی بر ایران، سال به سال فقر و عذاب مردم افزایش یافته است. مسئول اصلی این وضعیت اسف‌بار که عید نوروز را به کام میلیون‌ها تن از مردم ایران تلخ می‌کند، نظم طبقاتی سرمایه‌داری حاکم بر ایران است که جامعه را به فقیر و غنی تقسیم کرده است. در این نظام، گروه اندکی سرمایه‌دار و ثروتمند، آن‌قدر اندوخته‌اند که سرمایه و ثروت‌شان سر به فلک می‌کشد، در حالی که میلیون‌ها انسان حتا قادر نیستند هزینه‌های عید نوروز را تأمین کنند. در کشوری که فقط درآمد سالانه آن از فروشن فت و گاز یک‌صد میلیارد دلار است، توده‌های زحمتکش مردم، حتا از یک سیستم تأمین اجتماعی که بتواند تأمین‌کننده حداقل شرایط زندگی انسانی برای آن‌ها باشد، محروم‌اند و چنان محروم که در هر سال نمی‌توانند فقط یک روز، عید و شادی داشته باشند. تمام این ثروت هنگفت را طبقه حاکم و سران و مقامات جمهوری اسلامی به همراه دستگاه انگل روحانیت، یک‌سره می‌بلعند و به جیب می‌زنند، اگر بخشی از آن را نیز هزینه کنند، هزینه دستگاه دولتی‌ست که بتواند مردم را سرکوب کند، در انقیاد و اسارت نگه دارد و سلطه ستم‌گرانه آن‌ها را حفظ کند.

این نظم ظالمانه که جامعه را به فقیر و غنی تقسیم کرده است و عید نوروز را به کام میلیون‌ها تن، تلخ، نمی‌تواند پایدار بماند. باید سرانجام در هم شکسته شود و به جای آن جامعه‌ای نوین و سوسیالیستی برقرار گردد که انسان‌ها در رفاه و برابری زندگی کنند و عید نوروز برای همه اعضای جامعه، شادی‌آفرین باشد. با آرزوی فرا رسیدن آن روز که بهار طبیعت، همراه با بهار و شکفتگی زندگی اجتماعی نوینی برای توده‌های کارگر و زحمتکش مردم باشد، سال نو را به مردم ایران شادباش می‌گوییم.

 http://96.0.74.49/?p=12580

سر اومد زمستون

سر اومد زمستون          شکفته بهارون

گل سرخ خورشید باز اومد و   شب شد گریزون

کوها لاله ‌زارن          لاله‌ها بیدارن

تو کوها دارن گل گل گل آفتابُ می ‌کارن

توی کوهستون دلش بیداره          تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینه‌اش جان جان جان         توی سینه‌اش جان جان جان
یه جنگل ستاره داره جان جا ن        یه جنگل ستاره داره

لبش خنده نور           دلش شعله شور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

کوها لاله‌زارن         لاله‌ها بیدارن

تو کوها دارن گل گل گل آفتابُ می‌کارن

توی کوهستون دلش بیداره             تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینه‌اش جان جان جان            توی سینه‌اش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره جان جان          یه جنگل ستاره داره

فیلم – چهارشنبه سوری-بستن خیابان و درگیری با پلیس

چهارشنبه سوری-بستن خیابان و درگیری با پلیس

یک چهار شنبه سوری تاریخی – مردم مبارز و آزادی‌خواه ایران در پیکار علیه ارتجاع حاکم بر ایران یک حماسه تاریخی و ماندگار دیگری آفریدند.

مردم مبارز و آزادی‌خواه ایران در پیکار علیه ارتجاع  حاکم بر ایران یک حماسه تاریخی و ماندگار دیگری آفریدند. چهار شنبه سوری امسال عرصه نبرد دیگری میان توده‌های مردم و رژیم جمهوری اسلامی بود. از چند هفته پیش آشکار بود که مردم ایران آماده می‌شوند که چهار شنبه سوری امسال را به یک تظاهرات سیاسی بزرگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند و پاسخ کوبنده ای به یاوه سرائی های خامنه‌ای مرتجع و دستگاه تبلیغاتی گوبلزی وی بدهند. جمهوری اسلامی که اکنون دیگر فهمیده است با تمام سرکوب‌های وحشیانه‌اش قادر نیست موج مبارزه و اعتراض مردم را سد کند، گذشته از تهدید‌های بی ثمر خود، تلاش‌های دیگری را آغاز نمود تا چنانچه بتواند، لااقل دامنه اعتراضات و درگیری‌ها را محدود تر کند. خبرگزاری ها و دیگر ابزارهای تبلیغاتی رژیم برای تاثیرگذاری بر گروه‌هائی از مردم مذهبی، به پخش فتواهای سران مرتجع دستگاه روحانیت پرداختند، که مراسم چهار شنبه سوری را غیر شرعی  و حرام اعلام می‌کردند و از مردم می‌خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. آنها سال‌ها پیش نیز حرف های خود زده  را بودند. اکنون اما هدف دیگری را دنبال می‌کردند. بازداشتن لااقل گروهی از نا آگاه ترین مردم از شرکت در تظاهرات. مضحک تر از همه،  فتوای غیر شرعی و غیر اسلامی بودن مراسم  چهار شنبه سوری از سوی خامنه‌ای بود که شب و روز فریاد مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور را در همه جا می‌شنود. اما اکنون دیگر سال‌هاست که مردم به این اراجیف مرتجعین موسوم به آیت‌الله، وقعی نمی‌گذارند. مردم به پا خاسته‌اند تا اساسا حکومت اسلامی را از ایران براندازند. مرتجعین اما هنوز در پندار پیروی مردم از فتوای اسلامی هستند. علاوه بر این، دستگاه تبلیغاتی رادیو- تلویزیونی رژیم به بهانه خطراتی که چهار شنبه سوری برای سلامت مردم دارد، چندین روز متوالی از طریق پخش گزارشات، مصاحبه‌ها، حتا انتشار پیاپی تصاویر افرادی که در سال‌های گذشته دچار سوختگی شدید شده بودند، و پخش چندین فیلم سینمائی در شب چهارشنبه سوری برای کشاندن مردم به خانه، تلاش نمود تا مانع از برپائی تظاهرات گردد. نیروهای نظامی رژیم هم برای مقابله با اعتراضات خیابان‌ها را به اشغال خود درآوردند. هلی‌کوپترهای نظامی رژیم نیز بر فراز تهران به پرواز درآمدند تا تظاهرات مردم را در مناطق مختلف زیر نظر داشته باشند. با وجود تمام تلاش‌های مذبوحانه رژیم، اما توده‌های مردم ایران، چهارشنبه سوری امسال را نیز به عرصه قدرت نمائی خود علیه رژیم تبدیل کردند. در مناطق وسیعی از تهران، از جمله خانی‌آباد، سید خندان، تهرانپارس، تهران نو، سید خندان، گیشا، میدان آزادی، میدان انقلاب، صادقیه، ونک، نظام آباد، اکباتان، میدان محسنی، سلسبیل، مطهری، و برخی مناطق دیگر، خیابان‌ها و میادین عرصه تظاهرات مردم و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای بود. در مناطق مختلف، این تظاهرات به درگیری با نیروهای مزدور رژیم انجامید. بر طبق گزارشات پلیس لااقل ۵۰ تن از مردم مبارزتهران، دستگیر و تعدادی نیز در نتیجه وحشی‌گری پلیس و بسیج، مصدوم و مجروح شدند. مردم خشمگین نیز در برخی از این درگیری‌ها،  نیروهای مزدور حکومتی را مورد حمله قرار دادند و گاه وسایل نقلیه آنها را به آتش کشیدند. گزارش شده است که یکی از مراکز تبلیغاتی سپاه پاسداران درتهران نو و چندین موتور سیکلت بسیج در مناطق دیگر  به آتش کشیده شدند. در شهریار و کرج نیز این تظاهرات به درگیری با نیروهای سرکوب انجامید. علاوه براین در تعدادی از شهرهای بزرگ، مراسم چهارشنبه سوری به تظاهرات سیاسی علیه رژیم تبدیل گردید. در اهواز این تظاهرات به درگیری‌های گسترده انجامید. در شیراز، اصفهان، نجف آباد، بابلسر، بابل، رشت، خرم آباد و تبریز نیز تظاهرات، همراه با درگیری بود. شعار مردم در تمام این تظاهرات‌ها مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور بود. در هرکجا که مردم عکس های خامنه‌ای و احمدی نژاد را گیر می‌آوردند، آنها را به آتش می‌کشیدند. در بسیاری از شهرهای دیگر مردم برای تحقیر سران مرتجع حکومت و دستگاه روحانیت و لگدمال کردن فتواهای اسلامی آنها، مراسم جشن و سرور در خیابان‌ها بر پا کردند.

تبدیل شدن مراسم چهارشنبه سوری امسال به تظاهرات سیاسی علیه رژیم، یک پیروزی دیگر برای توده‌های مردم ایران و یک شکست دیگر برای رژیم استبدادی و رسوای  جمهوری اسلامی بود. مردم ایران با این تظاهرات نیز نشان دادند که به رغم تمام وحشی‌گری رژیم، مصممانه مبارزه خود را برای رهائی از یوغ ژیم ستمگر و مرتجع جمهوری اسلامی ادمه می دهند. ٩ ماه مبارزه بی امان از خرداد تا آخرین هفته اسفند ماه سال ١٣٨٨ عزم استوار مردم ایران را به مبارزه تا پیروزی قطعی در سالی که در پیش است نشان می‌دهد. ارتجاع سرنوشتی جز شکست و نابودی نخواهد داشت.

از نشریه کار شماره 569

ملاقات با دوزخیان -آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید ، زیر کفنم خمره ای از باده گذارید – تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم- بر خاک من از ساقه انگور بکارید

ملاقات با دوزخیان – مستان و هُمای

توبه ها را بشکنید ، میخانه ها را وا کنید ای باده خواران ، آمد بهاران

گروه مستان _ توبه‌ها را بشکنيد _ پرواز هماي

چهارشنبه سوري,تهران,صادقيه ,مرگ بر ديكتاتور

چهارشنبه سوري,تهران,صادقيه ,مرگ بر ديكتاتور