: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

پاسخ منفی مجلس به احمدی‌نژاد، نمود دیگری از تشدید بحران سیاسی

پس از مدت‌ها نزاع و اختلاف دولت احمدی‌نژاد با مجلس بر سر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سرانجام در اواخر سال گذشته این طرح به تصویب مجلس رسید. مصوبه مجلس اما همه آن چیزی نبود که احمدی‌نژاد می‌خواست. احمدی‌نژاد تأکید داشت که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با سقف درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود. اما از آنجا که اجرای این طرح موجب جهش ناگهانی نرخ تورم می‌شود و عواقب وخیم اقتصادی را در پی دارد، مجلس سعی کرده است از وارد آمدن یک شوک بزرگ و ناگهانی به جامعه جلوگیری به عمل آورد. از همین رو و برای جلوگیری از عواقب غیر قابل پیش‌بینی این طرح که از جمله می‌تواند برانگیزننده شورش‌های عظیم توده‌ای شود و موجودیت تمام نظام را به خطر اندازد با طرح احمدی‌نژاد بطور کامل موافقت نکرده است و در برابر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به نحوی که مورد نظر احمدی‌نژاد بوده است مقاومت نموده و با دولت وارد منازعه شده است.

هر کسی این را می‌داند که مجلس ارتجاع نیز اساساً مخالفتی با برنامه‌های دولت، از جمله آزادسازی کامل قیمت‌ها که نام مستعار آن هدفمند سازی یارانه‌هاست ندارد. هیچ‌یک از جناح‌های حکومتی و حتا اصلاح طلبان و رقبای جناح مسلط حکومتی نیز با این سیاست دولت احمدی نژاد مخالفتی ندارند، چه رسد به مجلس که اکثریت آن با جناح اصول‌گرا است. باهنر، نایب رئیس مجلس و یکی از سران اصول‌گرای مجلس در این مورد می‌گوید: “همه معتقدند باید این قانون اجرا شود حتا دولت گذشته هم معتقدند این قانون باید اجرا شود، بنابراین تا این جا هیچ اختلافی نیست. آنچه که جای اختلاف است سرعت و فشار اجرائی این قانون است.” همانطور که می‌بینیم هیچ اختلافی بر سر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یا به عبارت درست‌تر آزادسازی کامل قیمت‌ها وجود ندارد. همۀ دار و دسته‌های حکومتی برای عملی ساختن این قانون و حذف سوبسید‌ها و آزاد سازی کامل قیمت‌ها با هم موافق و هم نظرند، چیزی که هست مجلس خواهان آن است که این آزاد سازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها، تدریجاً به مرحله اجرا گذاشته شود، تا از وارد شدن یک شوک بزرگ به جامعه جلوگیری شود.

نزاع و کشمکش احمدی‌نژاد و مجلس بر سر این مسأله در اسفند ماه بالا گرفت. اختلاف و نزاع البته تنها بر سر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نبود، بودجه سال ۸۹ نیز که مستقیماً با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ارتباط پیدا می‌کند یکی دیگر از موارد اختلاف دولت و مجلس بوده است.

احمدی نژاد که از فضای مخالفت در مجلس با قانون هدفمند کردن یارنه‌ها مطلع بود، پیش از تصویب آن و برای تصویب آن دست به دامان خامنه‌ای شد. گفته شد که رئیس جمهور در نامه‌ای به خامنه‌ای از دست مجلس شکایت برد و کمی بعد از آن، لاریجانی رئیس مجلس به حضور خامنه‌ای شتافت. این که در دیدار رئیس مجلس با خامنه‌ای چه سخنانی رد و بدل شد، هرگز علنی نشد، پس از این دیدار اما این شایعه قوت گرفت که خامنه‌ای به مجلس توصیه کرده است که با دولت احمدی‌نژاد کنار بیاید. این که دقیقاً خامنه‌ای چه توصیه‌ای به رئیس مجلس کرد این هم معلوم نیست، اما آنچه که از این گفتگو علنی شد این بود که “مجلس فرصت بدهد که احمدی‌نژاد حرف‌های خود را پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کند.”

اما این توصیۀ خامنه‌ای به مجلس نیز چیزی را تغییر نمی‌داد و تغییر نداد. احمدی نژاد حرف‌های خود را در مجلس زد. مجلس هم سه بار در مورد قانون مورد نظر احمدی نژاد رای گیری کرد، اما پیشنهاد دولت رای نیاورد. مجلس تنها با ۲۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد و در عین حال تأکید و تصویب نمود که این قانون باید به تدریج و نه در ظرف سه سال که مورد نظر دولت بود، بلکه در ظرف پنج سال به مرحله اجرا گذاشته شود.

احمدی‌نژاد که طرفدار شوک بزرگ بود به شدت از دست مجلس برآشفت. از آن پس احمدی‌نژاد درهر جمع و به هر مناسبتی که صحبت کرد، ضمن استهزاء برخی از نمایندگان مجلس از مانع تراشی‌های مجلس به شکوه پرداخت. وی که در شهر قم صحبت می‌کرد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “در جلوی ما مانع نگذارید، مگر می‌شود ما را با ۵ وزنۀ ۲۰۰ کیلویی به استخر بیاندازید، هم خود را نجات دهیم و هم دیگران را؟ این نشدنی‌ست!” احمدی نژاد سرانجام وقتی که دید خامنه‌ای حاضر نمی‌شود ریسک کند و صریحاً از نظر و طرح دولت حمایت نماید و یا با صدور یک حکم حکومتی مجلس را به تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، – آن طور که مورد نظر دولت است- موظف سازد، عوام فریبی پیشه کرد و داستان رفراندم و همه‌پرسی را به میان کشید. وی تصور می‌کرد که با طرح این مساله و برخی سخنان عامیانه و عوام فریبانه می‌تواند توجه و حمایت مردم را جلب کند و یا لااقل از این طریق به مجلس فشار وارد کند. احمدی‌نژاد در مورد مصوبۀ مجلس گفت: “از نظر ما ۴۰ هزار میلیارد تومان حداقل مبلغی بود که برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد داده بودیم، اما مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد.” وی در ادامه سخنان خود گفت: “اگر با ۲۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها اجرا شود، به هر نفر ماهانه فقط ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان می‌رسد، اما اگر۴۰ هزار میلیارد تومان به تصویب می‌رسید، ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به هر نفر تعلق می‌گرفت”!

احمدی‌نژاد که در یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی مسأله همه‌پرسی برای اجرا یا عدم اجرای مصوبه مجلس را مطرح کرده بود، چنین گفته بود که باید از مردم بپرسیم که قانونی را که مجلس تصویب کرده است می‌خواهند اجرا شود یا نه؟ احمدی‌نژاد که همه تلاش خود را بکار بسته بود تا با یک شوک بزرگ سیاست آزادسازی کامل قیمت‌ها را در کوتاه مدت عملی سازد، اکنون که با مانع برخورد کرده بود، برای تحت فشار قرار دادن مجلس ظاهراً می‌خواست به مردم متوسل شود!

احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی هر چند نگفت که آن ۱۵ هزار تومان و یا ۳۰ هزار تومان، پس از آزادسازی کامل قیمت‌ها و یا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به چه کسانی داده خواهد شد و برای چه مدتی داده خواهد شد! او همچنین نگفت که در ازای این پول‌های نسیه، دست به نقد چقدر مردم را سرکیسه خواهد کرد و چند برابر آن را از مردم خواهد گرفت! اما گفت که دولت مصوبۀ مجلس را اجرا نخواهد کرد. احمدی‌نژاد که بر این باورست که یک بار برای همیشه باید آزادسازی کامل قیمت‌ها را به اجرا گذاشت و سوبسیدها را نیز به کلی قطع کرد می‌گوید: “هر بار با افزایش قیمت‌ها، شوک وارد می‌شود و ما تا تعداد شوک‌ها را کمتر نکنیم نفعی برای مردم حاصل نمی‌شود.”

بدین ترتیب احمدی‌نژاد نیز اعتراف می‌کند که اصولاً حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، یکی از نتایج مستقیم‌اش، افزایش شدید قیمت‌ها و وارد شدن شوک بر جامعه است. از همین رو طرفدار آن است که به جای آنکه برنامۀ آزادسازی کامل قیمت‌ها طی چند مرحله به اجرا گذاشته شود و چند بار در جامعه شوک ایجاد شود، باید یک بار آن را به طور کامل به مرحله اجرا گذاشت و غائله را فیصله داد!

احمدی‌نژاد بنابراین جانبدار وارد کردن یک شوک بزرگ به جامعه است!

مجلس اما، که عواقب آن را می‌داند و از خطرات آن برای کل نظام غافل نیست، کماکان با آن مخالفت می‌کند و به احمدی‌نژاد پاسخ منفی می‌دهد! با این همه هنوز چند ساعتی از گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد در مورد کنار گذاشتن مصوبه مجلس و مطرح کردن همه‌پرسی نگذشته بود که برخی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای، متذکر شدند که دولت موظف به اجرای قانون مصوب مجلس است.

باهنر نایب رئیس مجلس نیز گفت عدم اجرای قانون تخلف است! در همین حال که اختلافات مجلس و دولت بالا می‌گرفت، یکی از نمایندگان طرفدار احمدی‌نژاد در مجلس گفت: دولت باید لایحه اصلاح بودجه و یا لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس بدهد تا مجلس در مورد آن مجدداً تصمیم بگیرد!

اما لاریجانی رئیس مجلس فوراً در این رابطه موضع گرفت و گفت: “قانون عوض نمی‌شود”! بدین ترتیب، اختلاف و نزاع میان مجلس و دولت باز هم تشدید گردید، دوباره باید به رهبر حکومت اسلامی متوسل می‌شدند. اما خامنه‌ای هم حرف تازه‌ای نداشت بگوید جز این که، قوه مقننه و مجریه را به همدلی و همکاری دعوت کند و بگوید که: “مجلس قانون‌گذار به دولت کمک کند و دولت باید به آنچه که مراحل قانونی را گذرانده است عمل نماید”!

بدین ترتیب در برابر احمدی‌نژاد که این همه مورد علاقه رهبر حکومت اسلامی بوده است راه دیگری باقی نمانده است جز آن که به مصوبه مجلس عمل کند. یعنی به جای آن که به یکباره و با شتاب زیاد مردم زحمتکش را به قعر گرسنگی و فقر و بدبختی فزون‌تر از آن چیزی که تاکنون با آن روبرو بوده‌اند سوق دهد، این هدف شوم را به تدریج و آرام آرام و آنطور که مجلس ارتجاع می‌خواهد با شتاب کمتری انجام دهد که موجب بروز و برآمد اعتراضات سهمگین توده‌ای نشود!

پاسخ منفی مجلس به احمدی‌نژاد در عین حال به معنای آن است که سیاست اقتصادی دولت در اجرا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و حتا بخشی از درآمدهای بودجه نیز که بر پایه حذف سوبسیدها و ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از این محل تنظیم شده است متحقق نخواهد شد.

اکنون وضعیت احمدی‌نژاد و دولت وی تقریباً به همان نحوی است که خودش آن را تصویر کرده است. اکنون پنج وزنه ۲۰۰ کیلویی بر پای دولت بسته شده است و دولت باید به درون استخر بپرد! در این پرش دولت نه قادر است خود را از وضعیت بحرانی کنونی نجات دهد و بطریق اولی نه کل رژیم را!

بحران عمیق سیاسی و اقتصادی که رژیم جمهوری اسامی با آن روبروست هر روز عمیق‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی از همه سو تحت فشارهای ناشی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد. اختلاف مجلس و دولت و پاسخ منفی مجلس به احمدی‌نژاد نیز، نمود دیگری از تشدید بحران سیاسی‌ست. هیچ راهی برای برون رفت رژیم از بحران‌های سیاسی و اقتصادی باقی نمانده است.

این رژیم رفتنی‌ست و باید برود.

http://96.0.74.49/?p=12689

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: