: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

بایگانی دسته‌ها: عکس – یادداشتهای انقلاب

چهارشنبه سوری را بر روی ویرانه های جمهوری اسلامی جشن بگیریم

 چهارشنبه سوری را بر روی ویرانه های جمهوری اسلامی جشن بگیریم

 چهارشنبه سوری را به یک تظاهرات سیاسی  علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

کشتار انسانها از طریق سنگسار در سومالی ، همانند جنایتکاران جمهوری اسلامی در ایران

گزارش تصویری از انقلاب ۵۷

تسخیر پادگانها